Veilig en betrouwbaar
Gecertificeerd Partner

Gecertificeerd Partner

Stichting Webshop Keurmerk verklaart dat:
een geldig partner is en daarmee voldoet aan de Keurmerk-code.

Beslist.nl hanteert tevens de algemene voorwaarden zoals voorgeschreven door Stichting Webshop Keurmerk. En kunt u voor geschillen terecht op onze website.

Beslist.nl

Adres Delta 1F
Postcode 6825 ML
Stad Arnhem
Land Nederland
Telefoonnummer 026-3190410
E-mail
BTW nummer NL814027489B01
KvK nummer 09145924
Geregistreerd sinds 3 juni 2010

Op BESLIST.nl kan je meer dan 21 miljoen producten van 8.000 shops snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Op prijs, maar ook op kenmerken als betalingsopties, keurmerken en levertijd. Verder kan je informatie over een product inwinnen door maar liefst 454.412 productbeoordelingen van andere consumenten en experts te lezen. Ook heb je de mogelijkheid om 9.996 video-reviews te bekijken die je informeren over de verschillende producten.