Veilig en betrouwbaar
Deel dit artikel

Aansluiting als lid bij Emota

Aansluiting als lid bij Emota

WIJ ZIJN AANGESLOTEN ALS LID VAN EMOTA, DE EUROPESE KOEPELORGANISATIE VAN SERIEUZE ERKENDE KEURMERKEN EN BRANCHEORGANISATIES. IEDERE AANGESLOTEN WEBWINKEL BIJ WEBSHOP KEURMERK IS TEVENS AUTOMATISCH GRATIS LID VAN EMOTA

2 oktober 2015

EMOTA, de Europese e-commerce Association, en de Stichting Webshop Keurmerk (Webshop Keurmerk,) de eCommerce vereniging uit Nederland zijn verheugd aan te kondigen dat de Nederlandse vereniging is de toegetreden tot de Europese koepelorganisatie. Naast lidmaatschap bij EMOTA, zal Webshop Keurmerk ook toetreden tot EMOTA‘s Europese Keurmerk.

Maurits Bruggink EMOTA secretaris-generaal: "Nederland is een ontwikkelde en belangrijke e-commerce markt en we zijn blij dat de nationale branchevereniging lid is geworden. Webshop Keurmerk is ook het toonaangevende keurmerk in Nederland met circa 4.500 aangesloten winkels. Dit zal een enorme impuls geven aan onze keurmerk regeling, die al meer dan 11.000 winkels in Europa betrekt. "

Mark Teurlings, voorzitter van de Stichting Webshop Keurmerk; "We zijn actief als brancheorganisatie sinds 2001. Met het oog op de komende ronde van de Europese wetgeving, zijn wij van mening dat de toetreding tot EMOTA een goede manier is om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen en hen te informeren over de nieuwe regels en voorschriften.

Toetreding tot de Europese keurmerk-regeling past goed in onze strategie om Webshop Keurmerk verder te ontwikkelen in andere Europese landen. We hebben al een sterke aanwezigheid in België met bijna 500 webshops en we groeien in Duitsland en Frankrijk.

Vanaf vandaag kunnen de winkels die het Webshop Keurmerk dragen ook het Europese keurmerk dragen om het vertrouwen te geven aan de buitenlandse consument. In tegenstelling tot andere commerciële keurmerk programma's op de markt, is EMOTA‘s Europese keurmerk onafhankelijk en beheerd door de nationale, non-profit beroepsverenigingen in Europa.  Zodoende biedt het een ongevenaard niveau van vertrouwen en garantie aan de consument.

Dutch Webshop Keurmerk joins EMOTA

2 October 2015

EMOTA, the European eCommerce Association, and the Foundation Webshop Trustmark (Webshop Keurmerk,) the eCommerce association from The Netherlands are pleased to announce that the Dutch association is joining the European umbrella organisation.  In addition to joining EMOTA, Webshop Trustmark will also join the EMOTA European Trustmark.

EMOTA Secretary General Mr Maurits Bruggink: “The Netherlands is a developed and important ecommerce market and we are pleased to have gained the national trade association as a member. Webshop Trustmark is also the leading trustmark in The Netherlands with around 4’500 affiliated shops.  This will give a tremendous boost to our trustmark scheme, which already covers over 11’000 shops in Europe.”

Mark Teurlings, Chairman of the Foundation Webshop Trustmark; “We are active as trade body since 2001.  In view of the upcoming round of European legislation, we believe that joining EMOTA is a good way to represent the interests of our members and inform them about new rules and regulations.

Joining the European Trustmark scheme fits well with our strategy to promote Webshop Trustmark in other European countries. We are already have a strong presence in Belgium, with close to 500 member webshops and we are growing in Germany and France.

As from today, shops that carry the Webshop Trustmark can carry the European Trustmark to provide confidence to the foreign consumer.  Unlike other commercial schemes on the market, the EMOTA European Trustmark is operated by national, non-for-profit trade associations in Europe, providing the highest level of trust and guarantees.

Contact

Maurits Bruggink

EMOTA Secretary General

Maurits@emota.eu

emota.eu; +32 2 502 02 27

@emota_ecommerce

Mark. Teurlings

Chairman Foundation Webshop Trustmark

E-mail: info @ www.keurmerk.info

www.keurmerk.info

About EMOTA: The European Multi-Channel and Online Trade Association, EMOTA, is the voice of online and distance sellers in the EU. EMOTA represents online and distance sellers from 15 markets, including Germany, France, Spain and Italy.

About Webshop Trustmark: The Foundation Webshop Trustmark (Stichting Webshop Keurmerk) is a 100% independent trustmark. All our member shops are focused on providing quality to consumers and to serve their best interest.  Since 2001, Webshop Trustmark is also the trade association for ecommerce in the Netherlands.