Veilig en betrouwbaar

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van de uitingen van de Stichting Webshop Keurmerk (hieronder begrepen de correspondentie, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende en/of de Stichting Webshop Keurmerk.