Veilig en betrouwbaar

Eisen

Indien u uw webshop aanmeldt dient u akkoord te gaan met de Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk:

  • De aanbieder houdt zich aan de voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk als vermeld op de website van de Stichting Webshop Keurmerk:  https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/
  • Indien de Stichting Webshop Keurmerk door consumenten wordt ingeschakeld bij geschillen dient de aanbieder alle medewerking te verlenen om het geschil op te lossen.
  • Indien de aanbieder aantoonbaar onwillig is en/of vaststaat dat de aanbieder niet volgens de wet en/of de keurmerkcode heeft gehandeld, kan de Stichting Webshop Keurmerk de aanbieder schorsen en/of het recht tot het gebruik van het Keurmerklogo met onmiddellijke ingang ontzeggen. De aanbieder is alsdan verplicht het logo binnen 48 uur na sommatie van de website te verwijderen op straffe van een dwangsom van € 100,= per dag.
  • De aanbieder dient het logo altijd te voorzien van een link naar de website van de Stichting Webshop Keurmerk. Na ontvangst van de betaling en de overeenkomst zal het logo met de bijbehorende code ten behoeve van de website per e-mail worden toegezonden. De aanbieder kan het logo na toestemming ook downloaden via de website van Webshop Keurmerk.
  • Het contributiejaar van de Stichting Webshop Keurmerk loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging is mogelijk op ieder gewenst moment.

Wanneer u denkt te voldoen aan alle door Stichting Webshop Keurmerk geformuleerde voorwaarden , kunt u in aanmerking komen voor het keurmerk. Let op! Wij kennen het keurmerk alleen toe aan webshops die hun omzet, of een deel van hun omzet, realiseren door de verkoop op afstand van producten en/of diensten aan consumenten

In tegenstelling tot andere keurmerken hanteert de Stichting Webshop Keurmerk een vast, laag tarief dat niet afhankelijk is van uw omzet of aantal werknemers. Wij vragen geen jaarcijfers of jaarstukken van u. Het tarief bedraagt € 195,= per jaar (excl. 21% btw). Bij een aanmelding later in het kalenderjaar is uiteraard slechts een bijdrage voor de resterende maanden van het jaar verschuldigd. Er zijn absoluut geen andere administratiekosten of certificatiekosten verschuldigd zoals bij andere keurmerken gebeurt.

Heeft u of uw bedrijf het beheer over meerdere webwinkels, dan is slechts eenmaal dit tarief verschuldigd (t/m 5 webwinkels). U dient het formulier dan wel in te vullen voor alle webwinkels. Let er op dat de omschrijving "beschrijvend" moet zijn en niet wervend.

Lees ook de Algemene Voorwaarden van Webshop Keurmerk.