Veilig en betrouwbaar

Eisen

Aan welke eisen moet uw webshop voldoen?

Hieronder vindt u een kort overzicht van punten die u naast de algemene voorwaarden op uw webshop dient te plaatsen. Een uitleg over de desbetreffende punten vindt u onder de opsomming. Wij hebben voor alle punten gratis standaard teksten die u kunt overnemen op uw webshop dat scheelt u veel tijd en geld. Zodra u zich bij ons heeft aangemeld ontvangt u deze teksten en dan mag u deze plaatsen. Als (aankomend) lid kunt u altijd mailen naar info@keurmerk.info

Wij raden u aan om de volgende punten in de footer onder verschillende kopjes te plaatsen ( met uitzondering van punt 6). Op uw webshop dient u over alle onderstaande punten informatie te vermelden:

1. Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk plaatsen; (gratis beschikbaar voor leden)

2. Contactpagina;

3. Retourinformatie (gratis tekst beschikbaar voor leden);

4. Betaalinformatie, inclusief een achteraf betaalmethode (gratis tekst beschikbaar);

5. Verzendkosten & Levertijd;

6. Prijzen inclusief BTW;

7. Klachtenpagina; (gratis tekst beschikbaar voor leden)

8. Privacy policy (gratis privacy policy generator beschikbaar voor leden).

 

1.         Algemene voorwaarden

U dient onze algemene voorwaarden in zijn geheel over te nemen, deze stellen wij verplicht. Onze algemene voorwaarden vindt u op https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden

Tevens dient u in artikel 2 van de algemene voorwaarden uw bedrijfsgegevens in te vullen.

Het is belangrijk voor de bezoeker om de voorwaarden af te drukken en/of op te slaan. Ik wil u verzoeken de voorwaarden als pfd-bestand of een 'afdrukken' en 'opslaan' button op de pagina met de algemene voorwaarden te plaatsen. Plaats deze zowel op de algemene voorwaarden pagina als bij bestelpagina.

Vergeet niet dat de consument ook in het bestelproces akkoord dient te gaan met de algemene voorwaarden alvorens de bestelling te kunnen voltooien.

Ik verzoek u ervoor te zorgen dat de overige informatie op uw site (zoals de FAQ/klantenservice) niet strijdig is met onze Algemene Voorwaarden.

Gratis Algemene Voorwaarden beschikbaar voor onze leden


2.         Contactgegevens

U dient een contactpagina aan te maken waarop u alle contactmogelijkheden vermeldt (telefoonnummer, faxnummer, postadres, plaats van fysieke vestiging en e-mail adres). Daarnaast dient u het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer te vermelden.

3.         Retourinformatie

Informatie over het retourneren moet echt duidelijk op uw website staan, u dient de consument hierover expliciet te informeren los van de algemene voorwaarden. Wij raden u aan om in de footer een duidelijk kopje te maken met herroepingsrecht of retourinformatie.

De consument dient heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. De consument heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.

U dient een door de wetgever verstrekt modelformulier aan te bieden waarmee de consument van zijn koop kan afzien. Een modelformulier is aan de algemene voorwaarden gehecht https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden

Daarnaast mag de consument niet verplicht worden het artikel te retourneren in de originele verpakking, tenzij er sprake is van een verzegeling bij makkelijk te kopiëren spullen zoals software en cd’s. U kunt de tekst 'indien mogelijk in originele verpakking' gebruiken. Een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product en onbeschadigd mag u uiteraard wel van de consument verlangen.

U dient het betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) binnen 14 dagen na ontbinding te crediteren.

Denk er tevens om dat indien de consument gebruik maakt van zijn retourrecht, ten hoogste de kosten van de retourzending voor zijn rekening komen. Dit houdt in dat u het gehele aankoopbedrag inclusief de aan u betaalde verzendkosten aan de consument dient te vergoeden.

Wanneer u producten of diensten aanbiedt die vallen onder artikel 10 van onze algemene voorwaarden en kunnen worden uitgesloten van het herroepingsrecht, hoeft u bovenstaande informatie niet op te nemen. U dient dan aan te geven waarom het herroepingsrecht niet van toepassing is met een verwijzing naar artikel 10 van de algemene voorwaarden.

Verstrek dus duidelijke informatie over het herroepingsrecht op een klantenservice- of FAQ-pagina. Verstrek deze informatie ook in de informatiebrief die u consumenten toestuurt na de totstandkoming van de overeenkomst. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Teksten voor het retourneren zijn gratis beschikbaar voor onze leden.

 

4.         Betaalmethoden

U dient informatie te geven over de door u aangeboden betaalmethoden. Naast het vermelden van de betaalmogelijkheden dient u ook de mogelijkheid aan te bieden om achteraf te betalen. De aanbieder mag in de algemene voorwaarden bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een vooruitbetaling van meer dan 50 procent bedingen. U moet altijd minstens één betaalmogelijkheid aanbieden waarmee men achteraf kan betalen (of deels achteraf kan betalen). Er zijn partijen die tegen een betaald percentage van het aankoopbedrag de vordering volledig overnemen zodat u geen risico loopt en achter uw geld aan hoeft dit betreft de opties 1,2 en 3.

Opties voor achteraf betalen zijn:

1.     Afterpay (meer informatie)

2.     Klarna (meer informatie)

3.     Billink (meer informatie)

4.     50% achteraf betalen middels een overboeking

5.     Onder rembours verzending (meer informatie)

6.     Creditcard mits het bedrag pas wordt afgeschreven als de bestelling is verzonden en afgeleverd

7.     Achteraf betaling op factuur of via acceptgiro zijn ook een optie maar bovenstaande opties bieden u meer zekerheid.

Veel consumenten zullen geen enkel probleem hebben met 100 procent vooruitbetaling, maar die keuze moet de consument zelf kunnen maken.

De regeling staat niet alleen in onze algemene voorwaarden maar ook in de Nederlandse wet. Dat het in de wet staat, betekent dat ook niet-leden zich aan deze wetgeving moeten houden. Het niet naleven van deze wettelijke verplichting valt onder het toezichtbereik van de Consumentenautoriteit.

5.         Verzendkosten en levertijd

U dient informatie te geven over de verzendkosten en de levertijd. Dit kunt u doen onder de noemer veelgestelde vragen (FAQ), de klantenservice of in de footer onder een kopje ‘verzendkosten & levertijd’. Het is onvoldoende als u deze informatie alleen in uw algemene voorwaarden weergeeft.

6.         Prijzen inclusief BTW

Bij transacties met consumenten is de BTW gewoon onderdeel van de prijs. Dit betekent dat u alle bedragen inclusief BTW moet weergeven.

Deze regel is te vinden in artikel 38 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Specifiek voor internettransacties wordt dat nog eens onderstreept in artikel 7:46c BW: tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, … de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;

Het is dus niet toegestaan om een consument een prijs exclusief BTW te melden, ook niet als u erbij zet dat de prijs exclusief BTW is.

7.         Klachtenpagina

U dient een klachtenpagina te maken. U mag de koper informeren over op welke manier een klacht kan worden ingediend en hoe u hiermee omgaat. Het advies is om een 'klachtenafhandeling' op te nemen binnen bijvoorbeeld de klantenservice pagina's. Maak bijvoorbeeld duidelijk of een koper een ontvangstbevestiging van zijn klacht krijgt en geef informatie over de geschillencommissie van Stichting Webshop Keurmerk.

Gratis tekst beschikbaar voor leden voor een klachtenpagina.

 

8.         Privacy Policy

Ik wil u verzoeken om een pagina op te nemen over de privacy policy.

Het is belangrijk om conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te handelen. Hierbij dient u een privacy policy te hanteren en ook maatregelen te nemen voor het beschermen van persoonsgegevens voor meer informatie kunt u kijken op https://www.keurmerk.info/nl/home/actueel/

Gratis Privacy Policy Generator beschikbaar voor leden