Veilig en betrouwbaar

De procedure van het aanmelden

Nadat u zich heeft aangemeld wordt uw site gecontroleerd. Uw aanmelding zal binnen 1 werkdag in behandeling worden genomen.

Wij sturen u een welkomstmail met daarin overzichtelijk aangegeven welke punten op uw webshop moeten staan. U kunt deze punten doornemen en uw webshop aanpassen waar nodig een overzicht van de punten kunt u hier vinden:

https://www.keurmerk.info/nl/home/eisen/

Na de certificering kunnen wij overgaan tot goedkeuring van uw webshop. U krijgt u per e-mail een overeenkomst toegezonden. De overeenkomst dient u ondertekend te retourneren. Zodra de getekende overeenkomst is ontvangen, de door ons aangegeven punten zijn doorgevoerd en wij uw account hebben geactiveerd kunt u inloggen in ons systeem, hier kunt u o.a.:

  • Ons logo in het gewenste formaat downloaden (incl juiste codes) om op uw webshop te plaatsen
  • Uw gegevens wijzigen
  • De facturen inzien
  • Webshops toevoegen

Het logo van Stichting Webshop Keurmerk mag worden geplaatst na goedkeuring van uw webshop.

Indien u uw webwinkel aanmeldt:

  • verklaart u de Keurmerk-code van de Stichting Webshop Keurmerk na te leven
  • verklaart u de Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk te hanteren
  • verklaart u medewerking te verlenen aan de controle en eventuele verbetering van uw site teneinde te voldoen aan de consumentenwetgeving en Keurmerk-code
  • verplicht u zich de jaarlijkse contributie van 195 euro ex BTW te voldoen (gedurende de jaar een verminderd deel tot het einde van het jaar en in januari van ieder jaar het gehele bedrag)

Wilt u uw webshop aanmelden? Meld u webwinkel hier aan.